PSICOLOGIA JOVE

Atenció psicològica especialitzada en adolescents i joves

PSICOLOGIA JOVE

Atenció psicològica especialitzada en adolescents i joves

PSICOTERÀPIA PER ADOLESCENTS Y JOVES

Els adolescents i els joves es troben immersos en un procés de canvi que té com a finalitat la formació d’una personalitat madura. Sovint això comporta dificultats ja que són molts els factors que la persona ha d’aprendre a gestionar per a adaptar-se a les noves circumstàncies.

A grans trets, la psicoteràpia cognitiu-conductual per a adolescents i joves consisteix en un procés d’aprenentatge que gira entorn de l’anàlisi dels pensaments, emocions i conductes que obstaculitzen el desenvolupament personal i desemboquen en malestar i dificultats en diferents àmbits. Aprendre a gestionar aquests conceptes i aplicar els aprenentatges en la pròpia experiència vital és el que fa que la persona pugui dur a terme aquest canvi amb absència d’angoixa i de conflictes.

PSICOTERAPIA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES
REEDUCACIONES PSICOPEDAGÓGICAS

REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

Una de les principals dificultats amb les quals es troben els adolescents és fer front als estudis. Sovint el baix rendiment acadèmic no és degut a la falta de capacitats de l’alumne sinó a una sèrie de factors conductuals i emocionals que fan que el noi/a li costi seguir endavant amb els seus estudis.

Les reeducacions són sessions individuals, habitualment dues vegades per setmana on s’incideix en aspectes directament relacionats amb l’efectivitat en els resultats acadèmics. Així, es treballen tècniques d’estudi, hàbits, planificació, preparació d’exàmens,a més d’altres aspectes importants com són l’autoestima, l’actitud i la motivació.

PSICOTERÀPIA ONLINE

La psicoteràpia en línia és una eina cada vegada més utilitzada, i tractant-se d’adolescents i joves resulta molt útil per a aconseguir que el pacient s’impliqui en el tractament sense haver de desplaçar-se fins al centre. Aquesta metodologia va dirigida a adolescents/joves que viuen lluny de Barcelona i necessiten un especialista i també a adolescents/joves que viuen a Barcelona i per diverses circumstàncies no poden o no volen assistir a psicoteràpia presencial.

PSICOTERAPIA ONLINE

PSICÒLEG

Miquel Àngel Saura

Psicòleg (col·legiat 13631)

El meu nom és Miquel Àngel Saura, psicòleg llicenciat a la Universitat Ramon Llull de Barcelona al 2001, Postgrau en Trastorns Afectius i Trastorns d’Ansietat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Acreditat com a Psicòleg Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Des de l’any 2008 treballo en la intervenció psicològica d’adolescents i joves amb la finalitat d’ajudar-los a aconseguir un canvi en els aspectes de la seva vida que així ho requereixin. En la meva manera de treballar prioritzo crear una aliança segura, estable i empàtica amb el pacient a partir de la qual es pugui dur a terme un procés terapèutic basat en la confiança i la col·laboració. Una vegada creats els vincles adequats, es poden classificar els objectius de la psicoteràpia en tres blocs:

-Suprimir, modificar o pal·liar els símptomes existents.
-Intervenir en les pautes distorsionades de conducta.
-Promoure el creixement i desenvolupament positius de la personalitat.

Per a aconseguir aquests objectius, en determinats casos, treballo conjuntament amb pares i fills en sessions puntuals, amb l’objectiu que la dinàmica familiar sigui la més adequada per a afavorir el procés terapèutic de l’adolescent/jove. Tot aquest procés el duc a terme utilitzant tècniques específiques que s’inclouen dins del marc teòric de la psicologia Cognitiu-Conductual, com són les teràpies de reestructuració cognitiva, control del diàleg intern i auto-instruccions, tècniques de control de l’activació o entrenament en habilitats socials.